Соціально-економічне становище Чернігівcької області в січні–лютому 2018 року

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

в січні–лютому 2018 року

 

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 1019 тис. осіб. Упродовж січня 2018р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 1110 осіб.

Порівняно із січнем 2017р. обсяг природного скорочення зменшився на 161 особу.

Упродовж січня 2018р. народилося 612 малюків. Кількість померлих склала 1794 особи.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2018р. становила 11,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 81,6%.

Більше половини (54,5%) від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області на кінець лютого 2018р. становив 1,9% населення працездатного віку, у сільській місцевості ­– 2,4%,  у  міських поселеннях – 1,7%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж лютого 2018р., становила
9,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 2354 грн, що дорівнює 63,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж лютого 2018р. збільшилася на 40,2% й на кінець місяця становила 1,8 тис.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець лютого 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (19,5% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою  технологічного устаткування, складання устаткування та машин  (18,7%),  а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,2%), технічних службовців (3,8%).

Навантаження зареєстрованих безробітних зменшилося й на кінець лютого 2018р. становило 7 осіб на одну вакансію.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні 2018р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем 2017р. зросла на 28,2% й становила 6098 грн.

Серед більш оплачуваних були працівники, зайняті на підприємствах  добувної промисловості й розроблення кар’єрів, транспорту, в установах фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, у виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, де нарахування в 1,8–1,2 раза перевищили середній показник в області. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників тимчасового розміщування й організації харчування, виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту та монтажу машин і устатковання був значно нижчим і не перевищував 74,6% середнього показника  в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні 2018р. порівняно із січнем 2017р. становив 111,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня 2018р. зросла на 851,1 тис.грн (на 8,5%) та на 1 лютого 2018р. становила 10,8 млн.грн. Сума боргу складає 0,9% від фонду оплати праці, нарахованого за січень 2018р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили 5,4 млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж січня 2018р. на 565,5 тис.грн (на 9,4%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 2,7 млн.грн (50,2% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася впродовж січня 2018р. на 4,2% й на 1 лютого 2018р. становила 849 осіб (0,5% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Більшість із них була в промисловості (58,4%).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 6399 грн, що на 4,9% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за січень 2018р.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У січні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 5,5 тис. домогосподарств, з них     у міських поселеннях – 4,2 тис., у сільській місцевості – 1,3 тис.

Сума призначених субсидій у січні 2018р. становила 7,5 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 6 млн.грн, у сільській місцевості –  1,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в січні 2018р. становив 1358,1 грн (у січні 2017р. – 1611,5 грн).

Крім того, у січні 2018р. 0,7 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 0,1 тис., у сільській місцевості – 0,6 тис.

Середній розмір призначеної в січні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2057,3 грн (у січні 2017р. – 1914 грн).

У січні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 9,6 млн.грн.

У січні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 172,2 млн.грн, що становить 68,3% нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії сплачено 54,8 млн.грн.

На кінець січня 2018р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 154,4 млн.грн, за постачання природного газу – 152,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 25,2 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 2,2 млн.грн, за постачання електричної енергії – 52,1 млн.грн.

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За повідомленням прокуратури, у січні–лютому 2018р. обліковано 2587 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

У січні–лютому 2018 р. обліковано очевидних умисних убивств і замахів на вбивство – 6, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 13, зґвалтувань – 1.

Кількість випадків крадіжок становила 1277, шахрайств – 103, грабежів – 26, розбоїв – 6, хабарництва – 6.

У загальній кількості злочинів 58% становили злочини проти власності, 13,6% – проти життя та здоров’я особи, 4,2% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,1% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 13 осіб, які скоїли злочин у складі 3 організованих груп; закінчено 3 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, учинені організованими групами.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–лютому 2018р. становила 1278 осіб, із числа яких 463 – жінки, 80 – особи похилого віку та
з інвалідністю 1 і 2 груп, 6 – неповнолітні та 9 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (64,4%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 34,3% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 81 особа.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 28 осіб, із числа яких 39,3% – у дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, 17,9% – умисно вбито, 14,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 280, з них жінки – 36 (12,9%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 28,2% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 75,9% мали незняту або непогашену судимість), 15,4% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 5,4% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали й не навчалися, становила 63,6%, безробітних – 10%.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2018р. в області становив 102,6%, в Україні – 102,4%.

Найбільше (на 18,2% та 13% відповідно) подорожчали фрукти та овочі, на 3,8–6,7% – хліб, риба та продукти з риби, масло та кисломолочна продукція. Водночас сало знизилося в ціні на 11,5%.

Ціни (тарифи) на утримання будинків та прибудинкових територій підвищилися на 9,8%, каналізацію – на 6,8%, на холодну воду – знизилися на 10,1%.

Поштові послуги подорожчали на 25%, послуги освіти – на 11,3%. Вартість користування Інтернетом зросла на 8,4%, місцевий телефонний зв’язок став дорожчим на 8,1%.

У сфері транспорту ціни збільшилися на 5,2%, охорони здоров’я – на 2,3%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За підсумками січня–лютого 2018р. порівняно з відповідним періодом минулого року випуск промислової продукції становив 94%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 106,1%, а в переробній промисловості – 89,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–лютим 2017р. склав 82,9%. Зменшилося виробництво сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочного сиру) на 13,6%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 13,7%, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 20,3%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 26,8%. Водночас зросло виробництво борошна з культур зернових інших (крім борошна пшеничного чи пшенично-житнього) (на 93,2%), вершкового масла жирністю не більше 85% (на 72,8%), молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л (на 45,4%), яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених - туш, напівтуш, четвертин необвалених (на 31,3%), сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) (на 30,3%), олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) (на 17,1%), йогурту рідкого та сквашеного молока ароматизованих (молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інші ферментованих продуктів, ароматизованих або з доданням фруктів, горіхів або какао) (на 10%), борошна пшеничного чи пшенично-житнього (на 8,9%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–лютим 2017р. склав 87,4%, на підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 114,7%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 71,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 90,4%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 107%, у машинобудуванні – 105,8%.

Серед окремих видів продукції більше вироблено деревини із сосни (Pіnus sylvestrіs L.), уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, цегли невогнетривкої керамічної будівельної (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), верстатів для оброблення деревини, вогнегасників, автобусів, пожежних машин; менше – елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або штучного каменю.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–лютому 2018р. порівняно з відповідним періодом минулого року промислове виробництво склало 99,6%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–лютому 2018р., за попередніми розрахунками, становив 99,5% до січня–лютого 2017р. У сільськогосподарських підприємствах він був 102,5%, а в господарствах населення – 95,7%.

За розрахунками, на 1 березня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 194,1 тис. голів (на 4,5% менше 1 березня 2017р.), у т.ч. корів – 105,2 тис. (на 7,1% менше); свиней –175,9 тис. (на  3% менше), овець і кіз – 30,8 тис. (на 7,8% менше), птиці всіх видів –        3149,8 тис. голів (на 1% більше).

У господарствах населення утримувалося 41,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 56,3%; свиней – 46,6%, овець та кіз – 90,3% та 92,9% птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–лютому 2018р. реалізовані на забій 8,8 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,3% менше, ніж у січні–лютому 2017р., вироблені 63,6 тис.т молока (на 3,6% більше) та   30,4 млн.шт яєць (на 2% більше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 55,7%, молока – 40,4%, яєць – 68,8%.

На 1 березня 2018р. в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 1224,4 тис.т зерна (на 6,7% менше проти 1 березня 2017р.), у т.ч. 960,7 тис.т кукурудзи, 119,1 тис.т пшениці, 38,1 тис.т ячменю, 34,6 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 91,6 тис.т (на 29,7% менше, ніж рік тому).

БУДІВНИЦТВО

У січні–лютому 2018р. підприємства області виконали будівельні  роботи на суму 62,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–лютому 2018р. становив 89,7% проти січня–лютого 2017р. Будівництво будівель зменшилося на 3,4% (житлових будівель збільшилося на 0,4%, нежитлових будівель зменшилося на 8,3%). Будівництво інженерних споруд зменшилося на 42,7%.

Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 83,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 6,6% та 9,6% відповідно.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні 2018р. експорт товарів становив 59,8 млн.дол. США, імпорт – 33,8 млн.дол. США. Порівняно із січнем 2017р. експорт збільшився на 43,5%, імпорт  – на 24,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 26 млн.дол. США (у січні 2017р. також позитивне – 14,5 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 90 країн світу (з них 27 країн ЄС).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 26,1 млн.дол. США, або 43,6% від загального обсягу експорту товарів (у січні 2017р. – 15,5 млн.дол. США, або 37,1%), та збільшився проти січня 2017р. в 1,7 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Нідерландів, Італії, Іспанії, Румунії, Польщі, Ірландії, Німеччини.

Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Туреччини, Російської Федерації, Тунісу, Білорусі, Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Грузії, Індії.

Порівняно із січнем 2017р. зросли поставки товарів до Тунісу (у 14,6 раза), Нідерландів (у 6,3 раза), Китаю (у 6,1 раза), Ірландії (у 5,4 раза), Ізраїлю (у 5 разів), Грузії (у 2,3 раза), Польщі (в 1,9 раза), Італії (в 1,7 раза), Туреччини, Російської Федерації та Румунії (в 1,6 раза до кожної), Білорусі (в 1,5 раза), Німеччини (на 40,4%), Іспанії (на 3%); зменшилися – до Єгипту (у 2,1 раза), Індії (на 38,6%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем 2017р. збільшилася частка зернових культур, деревини й виробів із неї, недорогоцінних металів, молока та молочних продуктів, взуття, готових харчових продуктів. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, текстильних матеріалів та текстильних виробів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, паперу та картону.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 16,3 млн.дол. США, або 48,3% загального обсягу (у січні 2017р. – 10,7 млн.дол., або 39,3%), та збільшився проти січня 2017р. в 1,5 раза.

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Литви, Німеччини, Італії, Румунії, Польщі, Австрії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, США, Бразилії, Індії.

Порівняно із січнем 2017р. збільшився імпорт товарів із Румунії (у 25,6 раза), Литви (у 15,8 раза), Бразилії (у 2,3 раза), США (в 1,5 раза), Китаю (на 41,5%), Білорусі (на 17,4%), Німеччини (на 8,3%), Італії (на 7,3%), Австрії (на 2,4%); зменшився – з Індії (на 28,5%), Російської Федерації (на 25%), Польщі (на 4,2%), Нідерландів (на 3,8%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, зернових культур, мінеральних продуктів, готових харчових продуктів, деревини і виробів з неї. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2018р. становив 2641,3 млн.грн., що в порівнянних цінах на 10,6% більше від обсягу січня–лютого 2017р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) з початку року становив 1682,4 млн.грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту порівняно з відповідним періодом 2017р. склав 108,2%.

ТРАНСПОРТ

У січні–лютому 2018р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 158 млн.ткм, або 139,8% від обсягу січня–лютого 2017р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 232,5 тис.т вантажів, що становить 110,2% від обсягу січня–лютого 2017р.

У січні–лютому 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 118,3 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 14 млн пасажирів, що становить, відповідно, 91,1% та 89,9% від обсягу січня–лютого 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 6,6 млн пасажирів, що становить 83,9% рівня січня–лютого 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 2,4 млн пасажирів (73,7%).

Міським електротранспортом перевезено 7,4 млн пасажирів, що становить 96,1% рівня січня–лютого 2017р.